Grävarbeten

Vi utför grävarbeten med minigrävare.
Uppdrag som innefattar lättare markberedning, grävning av fiberdiken och
arbeten som utförs i villaträdgårdar är saker som fungerar väldigt bra med minigrävare.
Du kanske behöver släta ut trädgården och anlägga ny gräsmatta, eller ska få fiber inkopplat?
Kontakta oss så kommer vi på besök och diskuterar en prisbild.